Contacto

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

  • San Cibrao das Viñas - 32900 - Ourense · ESPAÑA
  • Tlf: +034 988 368 100
  • Fax: +034 902 501 425
  • eMail: tecnopole@tecnopole.es
 
 
Este servizo permite enviar peticións, suxestións ou solicitudes a Tecnópole.
En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, SA estamos a tratar os seus datos persoais polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos os seus datos na sección Política de Protección de Datos, nesta mesma páxina web.